ראשי ››מסרגות ואביזרי סריגה ››צעדים הראשונים בסריגה

סריגת  ריבוע - 1

סריגת ריבוע

מתאים לסריגת מפות, שטחים, תיקים...
מכל חוט במסרגת קרושה

להוראות סריגה מפורטות לפנות ל:
www.365daysofremake.wordpress.com


סריגת  ריבוע - 2