ראשי ››מסרגות ואביזרי סריגה ››צעדים הראשונים בסריגה

סריגת עגול מושלם - 1

סריגת עגול מושלם

מתאים לסריגת מפות, שטחים, תיקים...
מכל חוט במסרגת קרושה

להוראות סריגה מפורטות לפנות ל:
www.365daysofremake.wordpress.com


סריגת עגול מושלם - 2