ראשי ››חוטי סריגה ››חוטי טריקו ומקרומה

סריגת עגול מושלם - 1

סריגת עגול מושלם

מתאים לסריגת מפות, שטחים, פופים -
כל דבר עגול מכל חוט במסרגת קרושה

להוראות סריגה מפורטות לפנות ל:
www.365daysofremake.wordpress.com


סריגת עגול מושלם - 2