ראשי ››צורכי תפירה ואביזרים ››סרטים, שרוכים ופרנזים

שרוך עגול סטן - 1

שרוך עגול סטן

מבחר צבעים
המחיר לפי מטר רץ
הנחות לכמות סיטונאית
נא לפנות לחנות