ראשי ››צורכי תפירה ואביזרים ››סרטים, שרוכים ופרנזים

סרט לעצוב וילון  - 1

סרט לעצוב וילון

רוחב 3 - 6 - 9 ס"מ
המחיר למטר רץ
הנחות לכמות סיטונאית
נא ליפנות לחנות